ICC.
Senaste kommentarer
  Arkiv
  Kategorier

  Kultur.

  Kultur kommer från latinets cultura som betyder ungefär ‘bearbetning’, ‘odling’ och ‘bildning’ och i sin tur härstammar från colo ‘odla’. Begreppet har fått en väldigt vid betydelse och avser i vid bemärkelse all mänsklig aktivitet. Kultur som jag tänker på här är socialt överförda levnadsmönster.

  För att skapa ett vinnande team gäller det att ha en bra kultur i den miljö vi vistas i. Det spelar ingen roll om det är på ett företag eller i en idrottsförening. Hur skapas då en bra kultur ? Först måste vi komma fram till vilka normer och värderingar som skall genomsyra all vår aktivitet på arbetsplatsen. Sen måste ledarna överst i hierarkin föregå med gott exempel. Att skapa en vinnande kultur kan ta lång tid att bygga upp, men är ett absolut måste om du vill ha en bra prestation i den miljö du vistas i och det vinnande teamet kan börja att leverera resultat.

  Lycka till med byggandet av din kultur. Vill de ha mer tips så kontakta gärna Coachingbyeklund för mer info.

  Kommentera